Wstęp

Zespół Szkół Technicznych może się poszczycić niezwykle bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną, która umożliwia praktyczne opanowanie umiejętności związanych z wykonywanym zawodem technika. Niejednokrotnie wyposażenie naszych pracowni jest unikatowe w skali całego Śląska Cieszyńskiego. Baza ta jest każdego roku wzbogacana o nowy sprzęt, aby umożliwić kształconym przez nas uczniom orientowanie się w najnowszych trendach i rozwiązaniach technicznych. Dzięki temu mogą oni sprostać niezwykle wymagającym egzaminom zawodowym, ale również praktycznemu egzaminowi, jakim jest wykonywanie wyuczonego zawodu. Ambicją szkoły jest z jednej strony dobre przygotowanie uczniów do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy, a z drugiej do poradzenia sobie na studiach inżynierskich. Z pracowni korzystają również, choć w mniejszym zakresie, także uczniowie kształcący się w szkole zawodowej. Zdobywają oni bowiem umiejętności praktyczne na obowiązkowych praktykach odbywających się w zakładach pracy.