Fundacja Możesz Wiedzieć Więcej przy Zespole Szkół Technicznych rozpoczęła swoją działalność w marcu 2013 roku.

Celem fundacji jest:

Fundacja realizuje swój cel między innymi poprzez organizowanie nieodpłatnych zajęć wyrównawczych z zakresu nauczania ogólnego i zawodowego, prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu poprawę systemu edukacji i warunków nauczania w szkole. Zajęcia będą prowadzone na terenie naszej szkoły dla uczniów wszystkich typów szkół.

Honorowy patronat nad fundacją objął Starosta Cieszyński.

Wszystkie osoby pełne energii, zapału i dobrej woli serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zarząd Fundacji Możesz Wiedzieć Więcej:
INFORMACJE I KONTAKT
FUNDACJA MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
43-400 Cieszynul. Frysztacka 48tel. 501538366
603880268
501041536
KRS: 0000451542NIP: 5482662480REGON: 243192244
email:
BANK: BGŻ S.A.
Nr konta : 61203000451110000003943900
STATUT
BIP