Zwiedzanie Zakładu Energetyki Cieszyńskiej
06-11-2015 o godz. 15:14:24

Nadesłane przez admin

3.XI 2015 uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk i klasy drugiej technik mechanik zwiedzili Zakład Energetyki Cieszyńskiej. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z technologią produkcji prądu elektrycznego i ciepła oraz z parkiem maszyn i urządzeń stosowanych do tego procesu produkcji.
Zapoznano się też z realizowanym przez Energetykę Cieszyńską programem KAWKA dotyczącym problemu niskiej emisji.
Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły wysiłki zakładu mające na celu ochronę środowiska, a więc miedzy innymi rodzaj spalanego surowca, metody spalania oraz oczyszczanie spalin.


ZDJĘCIA


Content received from: Zespół Szkół Technicznych, http://oldpage.zst.cieszyn.pl